Poszukujesz uniwersalnej umowy na życie? Zobacz, jak tanio może być u nas!

Zadzwoń pod numer 510 138 628 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Umowa Indywidualnego Ubezpieczenia Uniwersalnego pozwala na gromadzenie kapitału, gwarantując szeroką ochronę i dodatkowe usługi assistance. Z jego pomocą możesz zaplanować przyszłość dbając przy okazji o swoich bliskich. Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 15 do 60 lat, zapewnia ochronę i pozwala inwestować środki zbierając kapitał np. na emeryturę. Rozwiązania zapewniane przez polisę zabezpieczają finansowo najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie gwarantuje finansowe zabezpieczenie dla najbliższych w wypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo ubezpieczony zyskuje możliwość inwestowania w Fundusze i Palny Inwestycyjne według indywidualnych zaleceń.

Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje zapewniające wsparcie w przypadku śmierci lub inwalidztwa ubezpieczonego w wypadku, poważnej choroby, operacji, pobytu w szpitalu. Polisę można też rozszerzyć o przejęcie opłacania składki przez towarzystwo ubezpieczeniowe gdy ubezpieczonego spotka całkowite inwalidztwo.

Pomnażanie oszczędności

Dzięki możliwościom inwestycyjnym zapewnianym przez umowę możesz inwestować w Fundusze i Plany Inwestycyjne. To Ty decydujesz o tym w co będą inwestowane zgromadzone fundusze. Do wyboru są m.in.: Fundusz Bezpieczny, Fundusz Stabilnego Wzrostu, Fundusz Aktywny, Fundusz Papierów Dłużnych, Fundusz Dynamiczny, Fundusz Akcyjny. Plany Inwestycyjne dzielimy na Defensywny, Stabilny, Zrównoważony i Dynamiczny.

Dodatkowe zapisy umowy gwarantują organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarksich i pielęgniarskich, dostawy leków, środków rehabilitacyjnych, transportu medycznego, opieki w szpitalu oraz po okresie pobytu w szpitalu, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, pomocy psychologicznej oraz zdrowotnych usług informacyjnych. Z usług assistance może skorzystać zarówno osoba ubezpieczona, jak i jej rodzina.