Poszukujesz ubezpieczenia inwestycyjnego? Zobacz, jak tanio może być u nas!

Zadzwoń pod numer 510 138 628 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne jest formą zabezpieczenia i ochrony przyszłości. Wytrwali klienci mogą liczyć na dodatkowe premie, a sama usługa stanowi elastyczną formę oszczędzania. Jednym z najefektywniejszych sposobów oszczędzania jest zainwestowanie w ubezpieczenie inwestycyjne, z którego pomocą otrzymują Państwo ochronę ubezpieczeniową oraz możliwości pomnażania kapitału dzięki ofercie inwestowania w Fundusze i Plany Inwestycyjne. Dzięki temu gromadzone są środki, które pozwolą na realizację marzeń nawet na emeryturze. Ubezpieczenie to może być świetnym rozwiązaniem dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i posiadających nieregularne dochody. Zgromadzony kapitał może zostać wypłacony w postaci renty uzupełniającej emeryturę. Ubezpieczeniem można objąc każdego, nawet od pierwszego roku życia. Zakres ochrony jest następujący:

 • Ubezpieczenie w wyniku śmierci w wypadku
 • Ubezpieczenie w wyniku śmierci

Możliwości zapewniane przez polisę:

 • inwestowanie w Fundusze i Plany Inwestycyjne
 • dodatkowa premia za każde 5 lat korzystania z ubezpieczeniach

Pakiet Wypadkowy jako dodatkowy wariant

Ubezpieczenie Inwestycyjne można rozszerzyć o Pakiet Wypadkowy, zapewniający:

 • powiększenie odszkodowania o dodatkowe 100% w razie śmierci w wyniku wypadku
 • powiększenie odszkodowania o dodatkowe 100% w razie powstania inwalidztwa po wypadku

Premia za cierpliwość

Polisa obcięta jest dodatkowymi premiami za długość jej trwania. Co 5 lat następuje podwyższenie wartości polisy o premię. Po pierwszych pięciu latach jest to 3% średniej wartości polisy, po 10 latach 4% wartości polisy uzyskanych w ciągu ostatnich 5 lat, po 15 latach i w kolejnych pięcioleciach wartość wzrastać będzie o 5% średniej wartości polisy uzyskanej w ciągu poprzedzających 5 lat.

Masz wpływ na inwestycje

Polisa inwestycyjna pozwala wybierać w co chcą Państwo ulokować środki. Zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciel inwestuje środki pomiędzy Funduszami i Planami Inwestycyjnymi. Fundusze dzielą się na m.in.: Bezpieczny, Stabilnego Wzrostu, Aktywny, Papierów Dłużnych, Dynamiczny, Akcyjny. Plany Inwestycyjne dzielimy na Defensywny, Stabilny, Zrównoważony i Dynamiczny.

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne posiada wiele plusów:

 • świetnie uzupełni emeryturę,
 • stanowi elastyczną formę oszczędzania,
 • gwarantuje bezpieczną i spokojną przyszłość,
 • daje premię dla najwytrwalszych,
 • pozwala wykupić opcjonalne pakiety wypadkowe,
 • gwarantuje opiekę 24h w Polsce i na świecie,
 • pozwoli na zmianę wysokości i częstotliwości składki.